Subscribe to:


Аукціон

МПП «Інтердизайн» 22 жовтня 2012 року о 16.00 год. оголошує за адресою м. Чернівці вул. Комарова, 13-А аукціон:
Лот № 1: Нежитлове приміщення (станції технічного обслуговування автомобілів з пунктом швидкого харчування).
Нежитлове приміщення (станції технічного обслуговування автомобілів з пунктом швидкого харчування), загальною площею 328,60 м кв., що знаходиться за адресою: м. Чернівці вул. південно-Кільцева, 2-Г Чернівецької області.
Земельна ділянка під будівлями і спорудами перебуває у власності територіальної громади м. Чернівці.
Стартова ціна – 305782,00 грн. Гарантійний внесок - 30578,20 грн. Реєстраційний внесок - 100,00 грн.
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
нежитлового приміщення
Місто Чернівці, --------------- дві тисячі дванадцятого року.
Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Корсар СЮ», податковий номер юридичної особи 35096681, місцезнаходження: вулиця Південно-Кільцева, 2-Г, що у м. Чернівці, Чернівецької області, зареєстроване державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради Чернівецької області,в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № 5027/1015-б/2011 від 25.10.2011 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків , зареєстрована за адресою: ------------, що у м. Чернівці, Чернівецької області, надалі Покупець, з другої сторони, надалі разом - Сторони, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. На умовах, передбачених цим договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає у власність Нежитлове приміщення (станції технічного обслуговування автомобілів з пунктом швидкого харчування), загальною площею 328,60 м кв., яке знаходиться за адресою: вулиця Південно-Кільцева, 2-Г, що у місті Чернівці, Чернівецької області.
1.2. Вище вказані нежитлове приміщення, належить Продавцю на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого 04.09.2007 року Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради Чернівецької області, на підставі рішення № 609/14 від 14.08.2007 року. Право власності зареєстроване у Чернівецькому комунальному обласному бюро технічної інвентаризації 01.10.2007 року в книзі 1, с. 486, запис № 480, за реєстраційним номером 18375535 та зареєстровано року у Державному реєстрі речових прав, державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, , що підтверджується витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, згідно якого реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: .
2.ОБТЯЖЕННЯ МАЙНА:
2.1. Продавець, повідомляє, що:
- вказане вище майно під забороною (арештом) та податковою заставою не перебуває, перебуває в заставі ПАТ «Сведбанк», щодо нього не ведуться судові спори, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження, як юридична адреса воно не використовується.
Відсутність податкової застави підтверджується Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, ---- року. Відсутність заборони відчуження або арешту щодо предмету цього договору та відсутність обтяження вище вказаного нерухомого майна іпотекою, підтверджується витягами за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав, наданими , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, ---- року.
- від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення;
- не застережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням, зазначеного нежитлового приміщення, немає;
- внаслідок укладання цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;
- на вказане вище майно не поширюються права третіх осіб (в тому числі за договорами найму
(оренди), інші речові права і т. ін.).;
- усі інженерні комунікації, які знаходяться у нежитловому приміщенні, перебувають у робочому стані і функціонують за призначенням;
- самовільних перебудов, переобладнань та перепланувань немає, про що Продавець довів до відома Покупця заявою.
2.2. Відчужуване майно оглянуте Покупцем. Недоліків, які перешкоджають його використанню за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного майна Покупець не має і приймає його у стані, придатному для використання за цільовим призначенням.
З. ЦІНА ДОГОВОРУ:
3.1. Продаж нежитлового приміщення (станції технічного обслуговування автомобілів з пунктом швидкого харчування) вчинено за ,00 гривень ( гривні, 00 копійок), які Продавець одержав повністю від Покупця до підписання цього договору.
3.2. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує проведення зі сторони Покупця повного розрахунку за продане нежитлове приміщення та відсутність щодо нього претензій фінансового характеру.
3.3. Відповідно до звіту про оцінку вище вказаного нежитлового приміщення (оцінювач діє на підставі сертифікату -------), ринкова вартість нежитлового приміщення становить гривень ( гривні, копійок).
4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ:
4.1. Право власності на нежитлове приміщення, що є предметом цього договору, відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України, виникає у ПОКУПЦЯ з моменту державної реєстрації цього Договору та у відповідності до вимог чинного законодавства України.
4.2. Право власності виникає у Покупця з моменту передачі предмету договору.
4.3. В присутності нотаріуса Продавець передав Покупцю документи на право власності (тобто цей договір).
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Цей договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
Зміни та доповнення до цього Договору діють тільки у тому випадку, коли вони укладені в письмовій формі, підписані Сторонами та нотаріально посвідчені. Внесення змін і доповнень до цього Договору в односторонньому порядку не допускається.
5.2. Витрати у зв'язку з укладенням цього договору оплачує ПОКУПЕЦЬ.
5.2. Зміст ст.ст. 182, 203, 214, 215, 334, 651, 655, 659, 662, 664, 665, 692, Цивільного кодексу України, ст.27 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. Податкового кодексу України, сторонам нотаріусом роз’яснено.
5.5. Сторони підтверджують, що цей договір вчиняється за відсутності впливу тяжкої обставини та обставин, що спонукають вчинити даний договір на вкрай невигідних умовах та він не є фіктивним та удаваним. У сторін відсутні будь-які заперечення щодо кожної з умов договору, однаково розуміють значення договору, умови та правові наслідки для кожної з сторін.
5.6. Договір укладено в трьох примірниках, що мають силу оригіналу, перший залишається в справах приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області , а інший, викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів - видається Покупцю та Продавцю.
Підписи:
Продавець: ______________________________________________________________________
Покупець: ______________________________________________________________________

Лот № 2: Будівля диспетчерської.
Будівля диспетчерської (літ. А), загальною площею 8,10 м2, фундамент бетонний стрічковий, стіни цегляні, з колодязем-насосна станція, знаходиться за адресою: с. Кам’янка вул. Набережна, 133 Глибоцького району Чернівецької області.
Земельна ділянка під будівлями і спорудами перебуває у власності територіальної громади с. Кам’янка.
Стартова ціна – 1040,00 грн. Гарантійний внесок - 104,00 грн. Реєстраційний внесок - 100,00 грн.
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
нежитлового приміщення
Село Кам’янка, дві тисячі дванадцятого року.
Ми, що нижче підписалися:
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Кам’янське», податковий номер юридичної особи 30812905, місцезнаходження: 60427, Чернівецька область, Глибоцький район, село Кам’янка, вулиця Синюка, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі рішення № 11 від 11.11.2007 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків , зареєстрована за адресою: ------------, надалі Покупець, з другої сторони, надалі разом - Сторони, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. На умовах, передбачених цим договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає у власність Будівля диспетчерської (літ. А), загальною площею 8,10 м2, фундамент бетонний стрічковий, стіни цегляні, дах - шифер; колодязь-насосна станція № 1, бетонні кільця, знаходиться за адресою: с. Кам’янка вул. Набережна, 133 Глибоцького району Чернівецької області.
1.2. Вище вказані нежитлове приміщення, належить Продавцю на підставі свідоцтва. Право власності зареєстроване у Глибоцькому районному комунальному бюро технічної інвентаризації року в книзі , с. , запис № , за реєстраційним номером .
2.ОБТЯЖЕННЯ МАЙНА:
2.1. Продавець, повідомляє, що:
- вказане вище майно під забороною (арештом) та податковою заставою не перебуває, щодо нього не ведуться судові спори, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження, як юридична адреса воно не використовується.
Відсутність податкової застави підтверджується Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, ----. року. Відсутність заборони відчуження або арешту щодо предмету цього договору та відсутність обтяження вище вказаного нерухомого майна іпотекою, підтверджується витягами за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав, наданими , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, ----. року.
- від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення;
- не застережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням, зазначеного нежитлового приміщення, немає;
- внаслідок укладання цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;
- на вказане вище майно не поширюються права третіх осіб (в тому числі за договорами найму
(оренди), інші речові права і т. ін.).;
- самовільних перебудов, переобладнань та перепланувань немає, про що Продавець довів до відома Покупця заявою.
2.2. Відчужуване майно оглянуте Покупцем. Недоліків, які перешкоджають його використанню за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного майна Покупець не має і приймає його у стані, придатному для використання за цільовим призначенням.
З. ЦІНА ДОГОВОРУ:
3.1. Продаж нежитлового приміщення (станції технічного обслуговування автомобілів з пунктом швидкого харчування) вчинено за ,00 гривень ( гривні, 00 копійок), які Продавець одержав повністю від Покупця до підписання цього договору.
3.2. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує проведення зі сторони Покупця повного розрахунку за продане нежитлове приміщення та відсутність щодо нього претензій фінансового характеру.
3.3. Відповідно до звіту про оцінку вище вказаного нежитлового приміщення (оцінювач діє на підставі сертифікату -------), ринкова вартість нежитлового приміщення становить гривень ( гривні, копійок).
4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ:
4.1. Право власності на нежитлове приміщення, що є предметом цього договору, відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України, виникає у ПОКУПЦЯ з моменту державної реєстрації цього Договору та у відповідності до вимог чинного законодавства України.
4.2. Право власності виникає у Покупця з моменту передачі предмету договору.
4.3. В присутності нотаріуса Продавець передав Покупцю документи на право власності (тобто цей договір).
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Цей договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
Зміни та доповнення до цього Договору діють тільки у тому випадку, коли вони укладені в письмовій формі, підписані Сторонами та нотаріально посвідчені. Внесення змін і доповнень до цього Договору в односторонньому порядку не допускається.
5.2. Витрати у зв'язку з укладенням цього договору оплачує ПОКУПЕЦЬ.
5.2. Зміст ст.ст. 182, 203, 214, 215, 334, 651, 655, 659, 662, 664, 665, 692, Цивільного кодексу України, ст.27 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. Податкового кодексу України, сторонам нотаріусом роз’яснено.
5.5. Сторони підтверджують, що цей договір вчиняється за відсутності впливу тяжкої обставини та обставин, що спонукають вчинити даний договір на вкрай невигідних умовах та він не є фіктивним та удаваним. У сторін відсутні будь-які заперечення щодо кожної з умов договору, однаково розуміють значення договору, умови та правові наслідки для кожної з сторін.
5.6. Договір укладено в трьох примірниках, що мають силу оригіналу, перший залишається в справах приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області , а інший, викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів - видається Покупцю та Продавцю.
Підписи:
Продавець: ______________________________________________________________________
Покупець: ______________________________________________________________________

Лот № 3: Нежиле приміщення.
Нежиле приміщення розташоване на 10-му поверсі десятиповерхової будівлі, загальною площею 316,40 м2, позначені на плані: коридор 120-1, площею 15,90 м2; приміщення 120-2, площею 74,10 м2; підсобне приміщення 120-3, площею 1,50 м2; коридор 120-4, площею 5,70 м2; підсобне приміщення 120-5, площею 4,90 м2; підсобне приміщення 120-6, площею 1,80 м2; приміщення 120-7, площею 27,60 м2; приміщення 120-8, площею 77,70 м2; приміщення 120-9, площею 60,00 м2; коридор 120-10, площею 11,70 м2; приміщення 120-11, площею 35,50 м2.
В наявності три окремих входи в приміщення.
Стіни та перегородки - керамічний блок, оштукатурені; підлога та перекриття бетонне; вхідні двері металеві, вікна металопластикові; в наявності електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, теплопостачання. Знаходиться за адресою м. Чернівці вул. Червоноармійська, 55.
Стартова ціна – 897000,00 грн. Гарантійний внесок - 89700,00 грн. Реєстраційний внесок - 100,00 грн.
Лот № 5: Земельна ділянка м. Чернівці вул. П.Кільцева, 11-Б.
Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, площею 0,0261 га, знаходиться за адресою м. Чернівці вул. П.Кільцева, 11-Б, цільове призначення: для будівництва та обслуговування торгово-сервісного центру і іншого комерційного призначення.
Земельна ділянка знаходиться в приватній власності.
Стартова ціна –320000,00 грн. Гарантійний внесок - 32000,00 грн. Реєстраційний внесок - 100,00 грн.
Реєстраційний та гарантійний внески вносяться МПП «Інтердизайн» на п/р 260063264201 в ПАТ «Енергобанк» в м. Києві, МФО 300272, ідентифікаційний код в ЄДР 32137611, (м. Чернівці, вул. Головна, 119).
Заявки приймаються щоденно в робочі дні з 09.00 по 13.00 год. та 14.00 по 17.00 год. після сплати реєстраційного та гарантійного внесків за адресою м. Чернівці вул. Комарова, 13-А (2-й поверх). Останній день прийому заяв - 22 жовтня 2012 року до 15.00 год.
Ознайомлення з лотами проводиться щоденно в робочі дні за місцем знаходження лотів.
Розрахунок за майно проводиться протягом 30 днів після проведення аукціону. Переможці торгів додатково сплачують вартість оголошення та виготовлення документів по інвентаризації, оцінці лотів, переоформлення права власності.
За довідками звертатися за тел. +380509060088, +380506726797.
E-mail: interdesign2002@ukr.net
Детальна інформація на сайті: interdesign.net.ua