Subscribe to:


Аукціон з продажу майна банкрута ТОВ ВКФ "Марінполь-ДХ" ЛТД

15 липня 2013 року о 15.00 год. оголошується за адресою м. Чернівці вул. Комарова, 13-А аукціон майна боржника Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД:

Лот № 1: Поділена в натурі частка нежитлових приміщень.
Характеристика майна: Поділена в натурі частка нежитлових приміщень, загальною площею 211,10 м кв., житлова площа відсутня, знаходиться в цокольному приміщенні цегляного п’ятиповерхового житлового будинку, стіни та перегородки цегляні, перекриття залізобетонне, двері та вікна дерев’яні, внутрішні стіни оштукатурені, підлога дерев’яна, місцями цементна стяжка, підсобні споруди відсутні, приміщення потребує ремонту.
В наявності електропостачання, водопостачання, каналізація, газопостачання.
Земельна ділянка для обслуговування житлового будинку належить територіальній громаді м. Чернівці, права на неї не оформлені, кадастровий номер відсутній.
Згідно по поверхового плану приміщення складається з 17 приміщень:
- коридор (1-14) площею 8,50 м кв., студія (1-15) площею 9,00 м кв., гримерна (1-16) площею 6,50 м кв., щитова (1-17) площею 12,40 м кв., коридор (1-19) площею 6,70 м кв., душова (1-20) площею 2,30 м кв., коридор (1-21) площею 14,60 м кв., гардероб (1-22) площею 24,70 м кв., ательє (1-23) площею 27,90 м кв., ательє (1-24) площею 30,60 м кв., коридор (1-25) площею 10,60 м кв., тамбур (1-27) площею 2,40 м кв., приміщення (1-28) площею 20,60 м кв., вбиральня (1-29) площею 3,30 м кв., душова (1-31) площею 1,40 м кв., гардероб (1-32) площею 1,40 м кв., коридор (1-33) площею 28,20 м кв.
Місцезнаходження майна: м. Чернівці вул. Тисменецька, 1 Чернівецької області.
Початкова вартість майна: 166000,00 грн. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Розмір гарантійного внеску: 16600,00 грн.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
нежитлового приміщення

Місто Чернівці, --------------- дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД, податковий номер юридичної особи 21412698, місцезнаходження: 60313, Чернівецька область Новоселицький район село Магала, вулиця Комунальників, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № № 5027/445-б/2012 від 21.03.2013 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків , зареєстрована за адресою: ------------, що у м. Чернівці, Чернівецької області, надалі Покупець, з другої сторони, надалі разом - Сторони, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1. На умовах, передбачених цим договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає у власність Поділена в натурі частка нежитлових приміщень, загальною площею 211,10 м кв., яке знаходиться за адресою: вулиця Тисьменецька, 8, що у місті Чернівці, Чернівецької області.
1.2. Вище вказані нежитлове приміщення, належить Продавцю на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 30.03.2007 року Приватним нотаріусом Чернівецьким міським нотаріальним округом, договору про поділ нерухомого майна укладеного 07.05.2007 року. Право власності зареєстроване у Чернівецькому комунальному обласному бюро технічної інвентаризації 08.05.2007 року в книзі 143, с. 106, запис № 386, за реєстраційним номером 14476018 та зареєстровано року у Державному реєстрі речових прав, державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, , що підтверджується витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, згідно якого реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: .

2.ОБТЯЖЕННЯ МАЙНА:

2.1. Продавець, повідомляє, що:
- вказане вище майно під забороною (арештом) та податковою заставою не перебуває, перебуває в заставі ПАТ «Енергобанк», щодо нього не ведуться судові спори, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження, як юридична адреса воно не використовується.
Відсутність податкової застави підтверджується Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, ----.2013 року. Відсутність заборони відчуження або арешту щодо предмету цього договору та відсутність обтяження вище вказаного нерухомого майна іпотекою, підтверджується витягами за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав, наданими , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, ----.2013 року.
- від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення;
- не застережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням, зазначеного нежитлового приміщення, немає;
- внаслідок укладання цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;
- на вказане вище майно не поширюються права третіх осіб (в тому числі за договорами найму
(оренди), інші речові права і т. ін.).;
- усі інженерні комунікації, які знаходяться у нежитловому приміщенні, перебувають у робочому стані і функціонують за призначенням;
- самовільних перебудов, переобладнань та перепланувань немає, про що Продавець довів до відома Покупця заявою.
2.2. Відчужуване майно оглянуте Покупцем. Недоліків, які перешкоджають його використанню за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного майна Покупець не має і приймає його у стані, придатному для використання за цільовим призначенням.

З. ЦІНА ДОГОВОРУ:

3.1. Продаж нежитлового приміщення (станції технічного обслуговування автомобілів з пунктом швидкого харчування) вчинено за ,00 гривень ( гривні, 00 копійок), які Продавець одержав повністю від Покупця до підписання цього договору.
3.2. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує проведення зі сторони Покупця повного розрахунку за продане нежитлове приміщення та відсутність щодо нього претензій фінансового характеру.
3.3. Відповідно до звіту про оцінку вище вказаного нежитлового приміщення (оцінювач діє на підставі сертифікату -------), ринкова вартість нежитлового приміщення становить гривень ( гривні, копійок).

4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ:

4.1. Право власності на нежитлове приміщення, що є предметом цього договору, відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України, виникає у ПОКУПЦЯ з моменту державної реєстрації цього Договору та у відповідності до вимог чинного законодавства України.
4.2. Право власності виникає у Покупця з моменту передачі предмету договору.
4.3. В присутності нотаріуса Продавець передав Покупцю документи на право власності (тобто цей договір).

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
Зміни та доповнення до цього Договору діють тільки у тому випадку, коли вони укладені в письмовій формі, підписані Сторонами та нотаріально посвідчені. Внесення змін і доповнень до цього Договору в односторонньому порядку не допускається.
5.2. Витрати у зв'язку з укладенням цього договору оплачує ПОКУПЕЦЬ.
5.2. Зміст ст.ст. 182, 203, 214, 215, 334, 651, 655, 659, 662, 664, 665, 692, Цивільного кодексу України, ст.27 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. Податкового кодексу України, сторонам нотаріусом роз’яснено.
5.5. Сторони підтверджують, що цей договір вчиняється за відсутності впливу тяжкої обставини та обставин, що спонукають вчинити даний договір на вкрай невигідних умовах та він не є фіктивним та удаваним. У сторін відсутні будь-які заперечення щодо кожної з умов договору, однаково розуміють значення договору, умови та правові наслідки для кожної з сторін.
5.6. Договір укладено в трьох примірниках, що мають силу оригіналу, перший залишається в справах приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області , а інший, викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів - видається Покупцю та Продавцю.

Підписи:
Продавець:
_____________________________________________________________________________________

Покупець:
______________________________________________________________________________________

Лот № 2: Вантажний автомобіль VOLVO FH 12.
Характеристика майна: Вантажний автомобіль марки «VOLVO» модель «FH 12», 1999 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер CE 6052 AH, двигун об’ємом 12130 см куб., пальне – дизельне, пробіг не встановлено, частково розкомплектований, відсутні акумулятори, потребує ремонту, в наявності ознаки пошкодження паливної системи двигуна, шини не придатні до експлуатації, пошкоджене лакофарбове покриття кузова, пошкоджена обшивка салону кабіни.
Місцезнаходження майна: м. Миколаїв вул. Енгельса, 51-В Миколаївської області.
Початкова вартість майна: 80000,00 грн. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Розмір гарантійного внеску: 8000,00 грн.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Місто Чернівці, ------------- дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД, податковий номер юридичної особи 21412698, місцезнаходження: 60313, Чернівецька область Новоселицький район село Магала, вулиця Комунальників, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № № 5027/445-б/2012 від 21.03.2013 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків -------, зареєстрований за адресою: ------------2, зареєстрована за адресою: -------------, далі - ПОКУПЕЦЬ, з другої Сторони, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі іменується "Договір"), домовившись про наступне:
1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ вантажний автомобіль марки «VOLVO» модель «FH 12», тип – сідловий тягач, 1999 року випуску, білого кольору, шасі (кузов, рама) № ------------, зареєстрований ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при УДАІ УМВСУ у Чернівецькій області, --------- року.
2. Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії , виданого ВРЕР для обслуг. м.Чернівці при ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області -------- року.
3. За домовленістю сторін, продаж цей вчинено за ------------, які ПОКУПЕЦЬ передав до підписання цього договору ПРОДАВЦЮ.
4. Згідно з протоколом про проведення аукціону, складеного МПП «Інтердизайн», ------- року, вартість транспортного засобу, що продається, становить ------------------- гривень.
5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
• незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;
• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
• до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;
• автомобіль під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується відповідним витягом виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу;
• автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
• щодо автомобіля відсутні судові спори;
• самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;
• внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;
• автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);
• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
• укладення договору відповідає їх інтересам;
• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
8. Цей договір посвідчено за згодою дружини ПРОДАВЦЯ----------------.
9. ПОКУПЕЦЬ стверджує, що дане майно буде його особистою власністю----------.
10. Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції.
11. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує---------.
12. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
13. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України.
14. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах , приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу, а інші два видаються Сторонам за договором.
Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________________________

Лот № 3: Вантажний автомобіль DAF XE 380.
Характеристика майна: Вантажний автомобіль марки «DAF» модель «XE 380», 2000 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер CE 0134 АI, двигун об’ємом 12600 см куб., пальне – дизельне, пробіг 812601 км, частково розкомплектований, відсутні 3 диски з шинами, відсутні акумулятори, відсутній підрамник, відсутній маніпулятор, відсутній пристрій управління зчеплення ПГУ, відсутній блок управління повітряними подушками, відсутні підніжки, відсутні ключі від кабіни та замка запалювання, потребує ремонту, в наявності ознаки пошкодження паливної системи двигуна, шини не придатні до експлуатації, пошкоджені маслопроводи, пошкоджене лакофарбове покриття кузова, ресори вигнуті, рама вкрита корозією, пошкоджена обшивка салону кабіни.
Місцезнаходження майна: м. Чернівці вул. Моріса Тореза 192-Б Чернівецької області.
Початкова вартість майна: 60000,00 грн. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Розмір гарантійного внеску: 6000,00 грн.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Місто Чернівці, ------------- дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД, податковий номер юридичної особи 21412698, місцезнаходження: 60313, Чернівецька область Новоселицький район село Магала, вулиця Комунальників, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № № 5027/445-б/2012 від 21.03.2013 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків -------, зареєстрований за адресою: ------------2, зареєстрована за адресою: -------------, далі - ПОКУПЕЦЬ, з другої Сторони, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі іменується "Договір"), домовившись про наступне:
1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ вантажний автомобіль марки «DAF» модель «XE 380», 2000 року випуску, білого кольору, шасі (кузов, рама) № ------------, зареєстрований ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при УДАІ УМВСУ у Чернівецькій області, --------- року.
2. Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії , виданого ВРЕР для обслуг. м.Чернівці при ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області -------- року.
3. За домовленістю сторін, продаж цей вчинено за ------------, які ПОКУПЕЦЬ передав до підписання цього договору ПРОДАВЦЮ.
4. Згідно з протоколом про проведення аукціону, складеного МПП «Інтердизайн», ------- року, вартість транспортного засобу, що продається, становить ------------------- гривень.
5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
• незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;
• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
• до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;
• автомобіль під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується відповідним витягом виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу;
• автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
• щодо автомобіля відсутні судові спори;
• самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;
• внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;
• автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);
• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
• укладення договору відповідає їх інтересам;
• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
8. Цей договір посвідчено за згодою дружини ПРОДАВЦЯ----------------.
9. ПОКУПЕЦЬ стверджує, що дане майно буде його особистою власністю----------.
10. Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції.
11. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує---------.
12. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
13. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України.
14. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах , приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу, а інші два видаються Сторонам за договором.
Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________________________

Лот № 4: Автомобіль ГАЗ 33023-414У.
Характеристика майна: Вантажний автомобіль марки «ГАЗ» модель «33023-414У», 2007 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер CE 2607 АК, двигун об’ємом 2464 см куб., пальне – бензин, пробіг 72086 км, частково розкомплектований, відсутні 3 диски з шинами, потребує ремонту, пошкоджене лакофарбове покриття кузова, пошкоджена обшивка салону кабіни, пошкоджений замок дверей, акумулятор несправний.
Місцезнаходження майна: м. Чернівці вул. Моріса Тореза 192-Б Чернівецької області.
Початкова вартість майна: 30000,00 грн. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Розмір гарантійного внеску: 3000,00 грн.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Місто Чернівці, ------------- дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД, податковий номер юридичної особи 21412698, місцезнаходження: 60313, Чернівецька область Новоселицький район село Магала, вулиця Комунальників, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № № 5027/445-б/2012 від 21.03.2013 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків -------, зареєстрований за адресою: ------------2, зареєстрована за адресою: -------------, далі - ПОКУПЕЦЬ, з другої Сторони, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі іменується "Договір"), домовившись про наступне:
1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ вантажний автомобіль марки «ГАЗ» модель «33023-414У», 2007 року випуску, білого кольору, шасі (кузов, рама) № ------------, зареєстрований ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при УДАІ УМВСУ у Чернівецькій області, --------- року.
2. Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії , виданого ВРЕР для обслуг. м.Чернівці при ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області -------- року.
3. За домовленістю сторін, продаж цей вчинено за ------------, які ПОКУПЕЦЬ передав до підписання цього договору ПРОДАВЦЮ.
4. Згідно з протоколом про проведення аукціону, складеного МПП «Інтердизайн», ------- року, вартість транспортного засобу, що продається, становить ------------------- гривень.
5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
• незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;
• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
• до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;
• автомобіль під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується відповідним витягом виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу;
• автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
• щодо автомобіля відсутні судові спори;
• самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;
• внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;
• автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);
• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
• укладення договору відповідає їх інтересам;
• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
8. Цей договір посвідчено за згодою дружини ПРОДАВЦЯ----------------.
9. ПОКУПЕЦЬ стверджує, що дане майно буде його особистою власністю----------.
10. Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції.
11. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує---------.
12. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
13. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України.
14. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах , приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу, а інші два видаються Сторонам за договором.
Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________________________

Лот № 5: Вантажний автомобіль MAN 19.422.
Характеристика майна: Вантажний автомобіль марки «MAN» модель «19.422», 1993 року випуску, червоного кольору, реєстраційний номер CE 7399 ХХ, двигун об’ємом 11967 см куб., пальне – дизельне, пробіг 875548 км, частково розкомплектований, відсутнє автономне опалення салону, відсутні акумулятори, відсутні ключі від кабіни та замка запалювання, потребує ремонту, в наявності ознаки пошкодження паливної системи двигуна, шини не придатні до експлуатації, пошкоджене лакофарбове покриття кузова, розширюваний бак системи охолодження, пошкоджені дзеркала заднього виду, рама вкрита корозією, пошкоджена обшивка салону кабіни, пошкоджені замки дверей.
Місцезнаходження майна: м. Чернівці вул. Моріса Тореза 192-Б Чернівецької області.
Початкова вартість майна: 40000,00 грн. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Розмір гарантійного внеску: 4000,00 грн.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Місто Чернівці, ------------- дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД, податковий номер юридичної особи 21412698, місцезнаходження: 60313, Чернівецька область Новоселицький район село Магала, вулиця Комунальників, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № № 5027/445-б/2012 від 21.03.2013 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків -------, зареєстрований за адресою: ------------2, зареєстрована за адресою: -------------, далі - ПОКУПЕЦЬ, з другої Сторони, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі іменується "Договір"), домовившись про наступне:
1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ вантажний автомобіль марки «MAN» модель «19.422», 1993 року випуску, білого кольору, шасі (кузов, рама) № ------------, зареєстрований ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при УДАІ УМВСУ у Чернівецькій області, --------- року.
2. Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії , виданого ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області -------- року.
3. За домовленістю сторін, продаж цей вчинено за ------------, які ПОКУПЕЦЬ передав до підписання цього договору ПРОДАВЦЮ.
4. Згідно з протоколом про проведення аукціону, складеного МПП «Інтердизайн», ------- року, вартість транспортного засобу, що продається, становить ------------------- гривень.
5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
• незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;
• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
• до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;
• автомобіль під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується відповідним витягом виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу;
• автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
• щодо автомобіля відсутні судові спори;
• самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;
• внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;
• автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);
• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
• укладення договору відповідає їх інтересам;
• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
8. Цей договір посвідчено за згодою дружини ПРОДАВЦЯ----------------.
9. ПОКУПЕЦЬ стверджує, що дане майно буде його особистою власністю----------.
10. Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції.
11. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує---------.
12. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
13. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України.
14. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах , приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу, а інші два видаються Сторонам за договором.
Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ_________________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________________________

Лот № 6: Напівпричіп МАЗ 975830-3012.
Характеристика майна: Напівпричіп марки «МАЗ» модель «975830-3012», 2005 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер CE 0405 ХХ, пробіг не встановлено, частково розкомплектований, відсутні підшипники осей коліс, потребує ремонту, шини не придатні до експлуатації, пошкоджене лакофарбове покриття рами, рама вкрита корозією, пошкоджена борти, тент.
Місцезнаходження майна: м. Миколаїв вул. Енгельса, 51-В Миколаївської області.
Початкова вартість майна: 20000,00 грн. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Розмір гарантійного внеску: 2000,00 грн.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Місто Чернівці, ------------- дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД, податковий номер юридичної особи 21412698, місцезнаходження: 60313, Чернівецька область Новоселицький район село Магала, вулиця Комунальників, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № № 5027/445-б/2012 від 21.03.2013 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків -------, зареєстрований за адресою: ------------2, зареєстрована за адресою: -------------, далі - ПОКУПЕЦЬ, з другої Сторони, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі іменується "Договір"), домовившись про наступне:
1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ напівпричіп марки «МАЗ» модель «975830-3012», 2005 року випуску, зеленого кольору, шасі (кузов, рама) № ------------, зареєстрований ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при УДАІ УМВСУ у Чернівецькій області, --------- року.
2. Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії , виданого ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області -------- року.
3. За домовленістю сторін, продаж цей вчинено за ------------, які ПОКУПЕЦЬ передав до підписання цього договору ПРОДАВЦЮ.
4. Згідно з протоколом про проведення аукціону, складеного МПП «Інтердизайн», ------- року, вартість транспортного засобу, що продається, становить ------------------- гривень.
5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
• незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;
• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
• до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;
• автомобіль під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується відповідним витягом виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу;
• автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
• щодо автомобіля відсутні судові спори;
• самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;
• внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;
• автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);
• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
• укладення договору відповідає їх інтересам;
• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
8. Цей договір посвідчено за згодою дружини ПРОДАВЦЯ----------------.
9. ПОКУПЕЦЬ стверджує, що дане майно буде його особистою власністю----------.
10. Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції.
11. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує---------.
12. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
13. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України.
14. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах , приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу, а інші два видаються Сторонам за договором.
Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ___________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ____________________________________________________________

Лот № 7: Напівпричіп МАЗ 975830-3012.
Характеристика майна: Напівпричіп марки «МАЗ» модель «975830-3012», 2005 року випуску, червоного кольору, реєстраційний номер CE 1040 ХХ, пробіг не встановлено, частково розкомплектований, відсутні 2 диски з шинами, борти, тент, потребує ремонту, шини пошкоджені та непридатні до експлуатації, пошкоджена платформа напівпричепа, електропроводка.
Місцезнаходження майна: м. Чернівці вул. Моріса Тореза 192-Б Чернівецької області.
Початкова вартість майна: 20000,00 грн. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Розмір гарантійного внеску: 2000,00 грн.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Місто Чернівці, ------------- дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД, податковий номер юридичної особи 21412698, місцезнаходження: 60313, Чернівецька область Новоселицький район село Магала, вулиця Комунальників, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № № 5027/445-б/2012 від 21.03.2013 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків -------, зареєстрований за адресою: ------------2, зареєстрована за адресою: -------------, далі - ПОКУПЕЦЬ, з другої Сторони, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі іменується "Договір"), домовившись про наступне:
1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ напівпричіп марки «МАЗ» модель «975830-3012», 2005 року випуску, червоного кольору, шасі (кузов, рама) № ------------, зареєстрований ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при УДАІ УМВСУ у Чернівецькій області, --------- року.
2. Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії , виданого ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області -------- року.
3. За домовленістю сторін, продаж цей вчинено за ------------, які ПОКУПЕЦЬ передав до підписання цього договору ПРОДАВЦЮ.
4. Згідно з протоколом про проведення аукціону, складеного МПП «Інтердизайн», ------- року, вартість транспортного засобу, що продається, становить ------------------- гривень.
5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
• незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;
• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
• до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;
• автомобіль під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується відповідним витягом виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу;
• автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
• щодо автомобіля відсутні судові спори;
• самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;
• внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;
• автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);
• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
• укладення договору відповідає їх інтересам;
• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
8. Цей договір посвідчено за згодою дружини ПРОДАВЦЯ----------------.
9. ПОКУПЕЦЬ стверджує, що дане майно буде його особистою власністю----------.
10. Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції.
11. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує---------.
12. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
13. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України.
14. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах , приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу, а інші два видаються Сторонам за договором.
Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ______________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ__________________________________________________________

Лот № 8: Причіп TRAILOR.
Характеристика майна: Напівпричіп марки «TRAILOR», 1989 року випуску, зеленого кольору, реєстраційний номер CE 7399 ХХ, пробіг не встановлено, частково розкомплектований, відсутні 3 диски з шинами, борти, тент, потребує ремонту, шини пошкоджені та непридатні до експлуатації, пошкоджена платформа напівпричепа, електропроводка.
Місцезнаходження майна: м. Чернівці вул. Моріса Тореза 192-Б Чернівецької області.
Початкова вартість майна: 12000,00 грн. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Розмір гарантійного внеску: 1200,00 грн.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Місто Чернівці, ------------- дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД, податковий номер юридичної особи 21412698, місцезнаходження: 60313, Чернівецька область Новоселицький район село Магала, вулиця Комунальників, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № № 5027/445-б/2012 від 21.03.2013 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків -------, зареєстрований за адресою: ------------2, зареєстрована за адресою: -------------, далі - ПОКУПЕЦЬ, з другої Сторони, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі іменується "Договір"), домовившись про наступне:
1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ причіп марки «TRAILOR», 1989 року випуску, зеленого кольору, шасі (кузов, рама) № ------------, зареєстрований ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при УДАІ УМВСУ у Чернівецькій області, --------- року.
2. Відчужуваний автомобіль належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії , виданого ВРЕР для обслуговування м. Чернівці при ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області -------- року.
3. За домовленістю сторін, продаж цей вчинено за ------------, які ПОКУПЕЦЬ передав до підписання цього договору ПРОДАВЦЮ.
4. Згідно з протоколом про проведення аукціону, складеного МПП «Інтердизайн», ------- року, вартість транспортного засобу, що продається, становить ------------------- гривень.
5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
• незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі автомобіля, немає;
• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
• до укладення цього договору автомобіль іншим особам не відчужений;
• автомобіль під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного автомобіля підтверджується відповідним витягом виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу;
• автомобіль як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
• щодо автомобіля відсутні судові спори;
• самовільних переобладнань та змін в конструкції автомобіля немає;
• внаслідок продажу автомобіля не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;
• автомобіль не наданий в користування наймачам (орендарям);
• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на автомобіль.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу автомобіля, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування автомобіля, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
• укладення договору відповідає їх інтересам;
• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
8. Цей договір посвідчено за згодою дружини ПРОДАВЦЯ----------------.
9. ПОКУПЕЦЬ стверджує, що дане майно буде його особистою власністю----------.
10. Право власності на автомобіль переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" автомобіль, що відчужується, підлягає реєстрації набувачем в органах Державтоінспекції.
11. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує---------.
12. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
13. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України.
14. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах , приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу, а інші два видаються Сторонам за договором.
Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ__________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ_________________________________________________________

Лот № 9: Вироби з металу.
Характеристика майна: Вироби з чорного металу в кількості 4 штуки загальною вагою 350 кг, призначені для перевезення скла.
Місцезнаходження майна: м. Чернівці вул. Моріса Тореза 192-Б Чернівецької області.
Початкова вартість майна: 400,00 грн. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ

Місто Чернівці, ------------- дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД, податковий номер юридичної особи 21412698, місцезнаходження: 60313, Чернівецька область Новоселицький район село Магала, вулиця Комунальників, будинок 8, в особі ліквідатора Мацьоцького Олександра Ігоровича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № № 5027/445-б/2012 від 21.03.2013 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
ПІБ2, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків -------, зареєстрований за адресою: ------------2, зареєстрована за адресою: -------------, далі - ПОКУПЕЦЬ, з другої Сторони, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір"), домовившись про наступне:
1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити належний ПРОДАВЦЕВІ вироби з металу в кількості 4 штуки (далі - Майно).
2. Відчужуване майно належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі даних бухгалтерського обліку.
3. За домовленістю сторін, продаж цей вчинено за ------------, які ПОКУПЕЦЬ передав до підписання цього договору ПРОДАВЦЮ.
4. Згідно з протоколом про проведення аукціону, складеного МПП «Інтердизайн», ------- року, вартість майна, що продається, становить ------------------- гривень.
5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:
• незастережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі майна, немає;
• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;
• до укладення цього договору майно іншим особам не відчужено;
• майно під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває;
• майно як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;
• щодо майна відсутні судові спори;
• майно не надане в користування наймачам (орендарям);
• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо автомобіля немає;
• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на майно.
Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу майна, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування майна, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.
6. Сторони підтверджують, що:
• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
• укладення договору відповідає їх інтересам;
• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу автомобіля. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.
8. Цей договір посвідчено за згодою дружини ПРОДАВЦЯ----------------.
9. ПОКУПЕЦЬ стверджує, що дане майно буде його особистою власністю----------.
10. Право власності на майно переходить до ПОКУПЦЯ з моменту посвідчення цього договору.
11. Всі витрати, пов'язані з укладенням цього договору, сплачує---------.
12. Спори, що можуть виникнути після укладення цього договору, вирішуються в судовому порядку. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ, останній бере на себе всі витрати, які поніс ПОКУПЕЦЬ за цим договором.
13. Зі змістом ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235 Цивільного кодексу України.
14. Цей договір складений в двох примірниках, які видаються Сторонам за договором.
Підписи:
ПРОДАВЕЦЬ___________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ_______________________________________________________

Замовник аукціону: Ліквідатор Мацьоцький Олександр Ігорович.
Організатор аукціону: Мале приватне підприємство «Інтердизайн».
Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Марінполь-ДХ» ЛТД.
Кредитори: 1. Публічне акціонерне товариство «Енергобанк».
2. Приватне підприємство «Інтергарант».
3. Управління Пенсійного фонду України в Новоселицькому районі.
4. Фізичні особи – бувші працівники підприємства - боржника.
Порядок внесення гарантійного внеску: Гарантійний внесок вносяться організатору аукціону МПП «Інтердизайн» на п/р 260063264201 в ПАТ «Енергобанк» в м. Києві, МФО 300272, ідентифікаційний код в ЄДР 32137611, (м. Чернівці, вул. Головна, 111) в розмірі зазначеному в лоті, який має намір придбати заявник.
Для участі в торгах необхідно: сплатити гарантійний внесок, подати заяву.
Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити зазначені в повідомленні про проведення аукціону такі відомості:
- найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);
- прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);
- номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника.
Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.
До заяви додаються копії:
- документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника;
- документа про сплату гарантійного внеску.
Ознайомлення з документами та подати заявки можна організатору аукціону МПП «Інтердизайн» щоденно в робочі дні з 10.00 по 13.00 год. та 14.00 по 17.00 год. за адресою м. Чернівці вул. Комарова, 13-А (2-й поверх) (Останній день прийому заяв - 11 липня 2013 року до 17.00 год.
Ознайомлення з лотом проводиться щоденно в робочі дні за його місцезнаходженням.
Розрахунок за майно проводиться в порядку і строки визначені протоколом проведення торгів.
Податкова накладна не надається.
Порядок і критерії визначення переможця торгів: Переможцем торгів є учасник, який запропонував найвищу ціну.
Протягом п’яти днів з дати підписання цього протоколу замовник аукціону надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.
Переможець аукціону, учасники якого відповідно до цього Закону не сплачують гарантійних внесків, зобов'язаний сплатити запропоновану ним ціну у межах 40 прожиткових мінімумів відразу після оголошення його переможцем аукціону.
Переможець торгів повинен протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.
Строк оплати може бути продовжено за згодою організатора аукціону, але не довше ніж на десять календарних днів, за умови сплати переможцем торгів не менш як 50 відсотків ціни продажу майна.
Передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства.
Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю.
Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом. Послуги нотаріуса оплачує організатор аукціону.
Отримати додаткову інформацію можна за: тел. +380509060088, +380506726797.
E-mail: interdesign2002@ukr.net

ЗРАЗОК заяви для участі в аукціоні
Директору малого приватного підприємства
«Інтердизайн»
п. Мацьоцькій Галині Дмитрівні
Заявник: _____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________________
(паспортні дані: серія, номер, коли і ким виданий) _____________________________________________
_____________________________________________
(місце проживання)
________________________________________________________
(Ідентифікаційний номер)
тел.______________________________

Заява
про участь у аукціоні

Прошу Вас зареєструвати мене учасником аукціону з реалізації лотів № __________, який відбудеться «____» _______________ 201__ р. в _______________________________.
З умовами продажу майна на аукціоні ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.
Я даю згоду на збір, обробку, використання та передачу третім особам своїх персональних даних.
Повідомляю Вам про відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону.

Копії документів про сплату гарантійного (застави) внеску додаються.

«___» _________________ 201__ р. ___________________
(підпис Заявника)

Заява прийнята __________________________________________________________
(посада, ініціали прізвище, відповідальної особи організатора аукціону)

«___» __________________ 201__ р.