Subscribe to:


Аукціон з продажу майна ТОВ Фірми "Ярекс"

Чернівецька земельна біржа 23 серпня 2012 року о 10.00 год. оголошує за адресою м. Чернівці вул. Комарова, 13-А, аукціон (публічні торги) з продажу майна:
Лот № 1: Нежитлова будівля – виділене в натурі нерухоме майно.
Нежитлова будівля – виділене в натурі нерухоме майно (літ. - Б), загальною площею 974,30 м кв. фундамент бетонний, стіни та перегородки цегляні, в наявності електропостачання.
Стартова ціна - 565320,00 грн. (без ПДВ). Гарантійний внесок – 56532,00 грн.
Лот знаходиться за адресою м. Чернівці вул. Моріса Тореза, 192-Б Чернівецької області (ТОВ Фірма «Ярекс»).
Лот № 2: Нежитлові будівлі.
Нежитлові будівлі і споруди: магазин з добудовою (літ. А, а, а1), загальною площею 417,50 м кв., фундамент бетонний стрічковий, стіни та перегородки цегляні, підлога бетонна, дах двоскатний азбестолисти, в наявності електропостачання, склад (літ. Б), загальною площею 96,00 м кв., фундамент бетонний стрічковий, стіни та перегородки цегляні, підлога бетонна, дах односкатна азбестолисти, в наявності електропостачання, склад (літ. В, В1), загальною площею 285,10 м кв., фундамент бетонний стрічковий, стіни та перегородки цегляні, підлога бетонна, дах двоскатний азбестолисти, навіс (літ. В11), загальною площею 105,40 м кв., фундамент бетонний стрічковий, стіни та перегородки цегляні, підлога бетонна, дах двоскатний азбестолисти, в наявності електропостачання.
Стартова ціна - 412531,00 грн. (без ПДВ). Гарантійний внесок – 41253,00 грн.
Лот знаходиться за адресою м. Чернівці вул. Моріса Тореза, 196-А Чернівецької області (ТОВ Фірма «Ярекс»).
Лот № 3: Нежитлова будівлі і споруди – поділене нерухоме майно.
Нежитлова будівлі і споруди, а саме: будівля цеху (літ. - В), загальною площею 720,60 м кв., навіси (літ. П, Р), вбиральня (літ. Т2), в наявності електропостачання, газопостачання водопостачання, каналізація, земельна ділянка площею 0,8375 га в користуванні згідно договору оренди.
Стартова ціна - 737610,00 грн. (без ПДВ). Гарантійний внесок – 73761,00 грн.
Лот знаходиться за адресою м. Чернівці вул. Моріса Тореза, 192-Б Чернівецької області (ТОВ Фірма «Ярекс»).
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Місто Чернівці, --------------- дві тисячі дванадцятого року.

Ми, що нижче підписалися:
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Ярекс», податковий номер юридичної особи 14257300, місцезнаходження: вулиця Гагаріна, 99, що у м. Чернівці, Чернівецької області, зареєстроване державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради Чернівецької області,в особі ліквідатора Стрельнікова Валерія Вікторовича, що діє на підставі Постанови господарського суду Чернівецької області у справі № 5027/134-б/2012 від 26.06.2012 року, надалі Продавець, з однієї сторони, та,
Найменування, надалі Покупець, з другої сторони, надалі разом - Сторони, діючи добровільно, без будь-якого примусу, як фізичного так і морального, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1. На умовах, передбачених цим договором, Продавець передає у власність, а Покупець приймає у власність Нежитлові приміщення (характеристика майна), яке знаходиться за адресою: вулиця Моріса Тореза, 196-А (192-Б), що у місті Чернівці, Чернівецької області.
1.2. Вище вказані нежитлове приміщення, належить Продавцю на підставі (найменування правовсановлюваного документу). Право власності зареєстроване у (місце реєстрації), за реєстраційним номером та зареєстровано року у Державному реєстрі речових прав, державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, , що підтверджується витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, згідно якого реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: .

2.ОБТЯЖЕННЯ МАЙНА:

2.1. Продавець, повідомляє, що:
- вказане вище майно під забороною (арештом) та податковою заставою не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження, як юридична адреса воно не використовується.
Відсутність податкової застави підтверджується Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданим , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, року. Відсутність заборони відчуження або арешту щодо предмету цього договору та відсутність обтяження вище вказаного нерухомого майна іпотекою, підтверджується витягами за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав, наданими , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області, року.
- від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення;
- не застережних недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням, зазначеного нежитлового приміщення, немає;
- внаслідок укладання цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;
- на вказане вище майно не поширюються права третіх осіб (в тому числі за договорами найму
(оренди), інші речові права і т. ін.).;
- усі інженерні комунікації, які знаходяться у нежитловому приміщенні, перебувають у робочому стані і функціонують за призначенням;
- самовільних перебудов, переобладнань та перепланувань немає, про що Продавець довів до відома Покупця заявою.
2.2. Відчужуване майно оглянуте Покупцем. Недоліків, які перешкоджають його використанню за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного майна Покупець не має і приймає його у стані, придатному для використання за цільовим призначенням.

З. ЦІНА ДОГОВОРУ:

3.1. Продаж нежитлового приміщення (станції технічного обслуговування автомобілів з пунктом швидкого харчування) вчинено за ,00 гривень ( гривні, 00 копійок), які Продавець одержав повністю від Покупця до підписання цього Договору.
3.2. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує проведення зі сторони Покупця повного розрахунку за продане нежитлове приміщення та відсутність щодо нього претензій фінансового характеру.
3.3. Відповідно до звіту про оцінку вище вказаного нежитлового приміщення (оцінювач діє на підставі сертифікату -------), ринкова вартість нежитлового приміщення становить гривень ( гривні, копійок).

4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ:

4.1. Право власності на нежитлове приміщення, що є предметом цього договору, відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України, виникає у ПОКУПЦЯ з моменту державної реєстрації цього Договору та у відповідності до вимог чинного законодавства України.
4.2. Право власності виникає у Покупця з моменту передачі предмету договору.
4.3. В присутності нотаріуса Продавець передав Покупцю документи на право власності (тобто цей договір).

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
Зміни та доповнення до цього Договору діють тільки у тому випадку, коли вони укладені в письмовій формі, підписані Сторонами та нотаріально посвідчені. Внесення змін і доповнень до цього Договору в односторонньому порядку не допускається.
5.2. Витрати у зв’язку з укладенням цього договору оплачує ПОКУПЕЦЬ.
5.2. Зміст ст.ст. 182, 203, 214, 215, 334, 651, 655, 659, 662, 664, 665, 692, Цивільного кодексу України, ст.27 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. Податкового кодексу України, сторонам нотаріусом роз’яснено.
5.5. Сторони підтверджують, що цей договір вчиняється за відсутності впливу тяжкої обставини та обставин, що спонукають вчинити даний договір на вкрай невигідних умовах та він не є фіктивним та удаваним. У сторін відсутні будь-які заперечення щодо кожної з умов договору, однаково розуміють значення договору, умови та правові наслідки для кожної з сторін.
5.6. Договір укладено в трьох примірниках, що мають силу оригіналу, перший залишається в справах приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області , а інший, викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів - видається Покупцю та Продавцю.

Підписи:
Продавець: ____________________________________________________
Покупець: ____________________________________________________

Реєстраційний внесок - 100,00 грн. за лот та гарантійний внески вносяться брокеру ФОП Мацьоцькому О.І. на п/р 26009135264 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві, МФО 380805, ідентифікаційний номер в ДРФО 2524512436, (м. Чернівці, вул. Головна, 143).
Заявки приймаються за адресою м. Чернівці вул. Комарова, 13-А, к. 301 з 14.00 по 17.00 год. в робочі дні. Останній день прийому заяв 22 серпня 2012 року.
Ознайомлення з лотом проводиться щоденно в робочі дні за місцем знаходження майна. Розрахунок за придбане майно проводиться згідно протоколу торгів. Переможець торгів сплачує додатково вартість оголошення про торги.
За довідками звертатися за тел. моб. +380506726797, електронною поштою: chlexchanges@gmail.com.

Категорія: