Subscribe to:


Зразок заяви фізичної особи на аукціон з продажу майна банкрута

Директору малого приватного підприємства «Інтердизайн»
п. Мацьоцькій Галині Дмитрівні
Заявник: _____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________
(паспортні дані: серія, номер, коли і ким виданий) _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(місце проживання)
________________________________________________________
(Ідентифікаційний номер)
тел.______________________________

Заява
про участь у аукціоні

Прошу Вас зареєструвати мене учасником аукціону з реалізації лотів № __________, який відбудеться «____» _______________ 201__ р. в _______________________________.
З умовами продажу майна на аукціоні ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.
Я даю згоду на збір, обробку, використання та передачу третім особам своїх персональних даних.
Повідомляю Вам про відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону.

Копії документів про сплату гарантійного (застави) внеску додаються.

«___» _________________ 201__ р. ___________________
(підпис Заявника)

Заява прийнята ___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи організатора аукціону (публічних торгів)

«___» __________________ 201__ р.