Subscribe to:


Зразок заяви про повернення гарантійного внеску учасника аукціону

Директору МПП «Інтердизайн»
п. Мацьоцькій Галині Дмитрівні

_______________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові,
_______________________________
найменування юридичної особи)
_______________________________
(Адреса проживання,
_______________________________
адреса місцезнаходження)

_______________________________
(Телефон)

ЗАЯВА
про повернення гарантійного внеску

Прошу Вас повернути мені гарантійний внесок в розмірі _______________ грн., які сплачені «___» _____________ 201__ року за участь в аукціоні, який відбувся за адресою ________________________ __________________________________________ з продажу лоту № _____.
(адреса проведення аукціону
Гарантійний внесок прошу перерахувати на рахунок № _________________
в _________________________________________________________________, МФО _____________, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ (РНОКПП) _______.
Інші відомості ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Заявник ___________________ ( _________________ )
(Прізвище, ініціали)

«___» ________________ 201__ року.
(Дата подачі заяви).