Subscribe to:


Зразок заяви про повернення гарантійного внеску учасника аукціону

Директору МПП «Інтердизайн»
п. Мацьоцькій Галині Дмитрівні

_______________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові,
_______________________________
найменування юридичної особи)
_______________________________
(Адреса проживання,
_______________________________
адреса місцезнаходження)

_______________________________
(Телефон)

ЗАЯВА
про повернення гарантійного внеску

Прошу Вас повернути мені гарантійний внесок в розмірі _______________ грн., які сплачені «___» _____________ 201__ року за участь в аукціоні, який відбувся за адресою ________________________ __________________________________________ з продажу лоту № _____.
(адреса проведення аукціону
Гарантійний внесок прошу перерахувати на рахунок № _________________
в _________________________________________________________________, МФО _____________, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ (РНОКПП) _______.
Інші відомості ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Заявник ___________________ ( _________________ )
(Прізвище, ініціали)

«___» ________________ 201__ року.
(Дата подачі заяви).

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://mitama.ru/rg-erdr.php?_rpo=t nhFexEw&_rdm=VW51V1.N3&p=5f95%7C%40%7C5f95%7C%40%7CVW51V1.N3%7C%40%7CfB%7C%40%7C%7C%40%7CZzAZAzFHF%7C%40%7Czbb%7C%40%7C39%7C%40%7C19c4NW4cGtAtAtzEGAATHbGG%7C%40%7Ct+nAGL7EI%7C%40%7CT+7hEEpub&ga=X6mrvnDnitGSea%2Bu5G9OWfj%2B0CcBnO4nXFjru46YSrtD95gGNx%2FwIwpt0x%2F%2BtIPDOHlf6NXnfxbyUOdzrag%2FrvNFFQhDokUSzYkyWP9uvyaRHVFm%2BPdjnhEB8XB5lDsbnT42dLL8sh6AOGaOSZT803UXQOS9tMjcVkfOlg%2BiclU%3D&t=nfrm">Click here to proceed</a>. </body>