Subscribe to:


Зразок заяви юридичної особи на аукціон з продажу майна банкрута

Директору малого приватного підприємства «Інтердизайн»
п. Мацьоцькій Галині Дмитрівні
Заявник: _____________________________________________
(Найменування юридичної особи)
_____________________________________________
(Код за ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові представника)
_____________________________________________
(Місце проживання представника) ________________________________________________________
Тел.__________________________________

Заява
про участь у аукціоні

Прошу Вас зареєструвати мене учасником аукціону з реалізації лотів № __________, який відбудеться «____» _______________ 201__ р. в _______________________________.
З умовами продажу майна на аукціоні ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.
Я даю згоду на збір, обробку, використання та передачу третім особам своїх персональних даних.
Повідомляю Вам про відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону.

Копії документів про сплату гарантійного (застави) внеску додаються.

«___» _________________ 201__ р. ___________________
(підпис Заявника)

Заява прийнята ___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи організатора аукціону (публічних торгів)

«___» __________________ 201__ р.